خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نامگذاری یک بوتیک بنام "بریویک" در آلمان جنجال آفرید

نظرها
نامگذاری یک بوتیک بنام "بریویک" در آلمان جنجال آفرید
اندازه متن Aa Aa

نام گذاری یک بوتیک متعلق به شرکت آلمانی “تور اشتاینار“بنام “بریویک” در شهر کمنیتس آلمان جنجال آفرید.

آندرس برینگ برایویک عامل کشتار تابستان گذشته در نروژ است.

او در میان نئونازیهای آلمان محبوبیت زیادی دارد.