خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمیسیون اروپا، کسری بودجه اسپانیا را بررسی می کند

نظرها
کمیسیون اروپا، کسری بودجه اسپانیا را بررسی می کند
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا بازرسانی را برای بررسی کسری بودجه اسپانیا به این کشور فرستاد.

دولت اسپانیا ماه گذشته اعلام کرد که کسری بودجه این کشور سال گذشته هشت و نیم درصد بود. رقمی به مراتب بالاتر از شش درصدی که کمیسیون اروپا ارزیابی کرده بود. از این رو این کمیسیون بازرسانی را برای ارزیابی کسری بودجه اسپانیا راهی این کشور کرد.