خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پارلمان اروپا سایت "جنبش آزادی هلند" را تقبیح می کند

نظرها
پارلمان اروپا سایت "جنبش آزادی هلند" را تقبیح می کند
اندازه متن Aa Aa

پارلمان اروپا از دولت هلند خواسته است که سایت حزب دست راستی “جنبش آزادی” را که مردم را به شکایت از مهاجرین اروپای شرقی دعوت می کند، تقبیح کند.

هانس سوبودا، رئیس کمیته پارلمانی پارلمان اروپا می گوید:

“من با تعطیل این سایت مخالفم زیرا این امر از آقای ویلدرز یک قهرمان می سازد. مخالفتها باید از طرف جامعه و دولت عنوان شود، اما دولت موضعش را در مورد اینگونه سایت ها روشن نمی کند”.

نماینده دیگری گفت:

“ مهم است که رهبران سیاسی و سران کشورها و روسای دولتها این اقدامات را تقبیح کنند زیرا این روح اتحادیه اروپا را از میان می برد.”

از نماینده این جنبش دست راستی در پارلمان پرسیدیم که آیا حزبش ضد خارجی است؟ او گفت:

“بهیچوجه … ما درباره سوءرفتار با خارجیها و شبیه به آن صحبت نمی کنیم و تنها به مسئله جنبش عظیم کارگر اشاره داریم. این چیزی است که کمیسیون اروپا از آن باخبر بوده زیرا وقتی درهای اتحادیه را بروی ده عضو جدید باز کردند، می دانستند که این کشورها آماده نیستند.”

پارلمان اروپا هرگونه سوء رفتار با خارجیان را تقبیح کرده است.