خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتخابات ریاست جمهوری گینه بیسائو

نظرها
انتخابات ریاست جمهوری گینه بیسائو
اندازه متن Aa Aa

مردم گینه بیسائو روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد شرکت کردند.

نه نامزد در این انتخابات با یکدیگر رقابت می کنند.

نزدیک به ششصد هزار نفر از جمعیت یک ملیون و ششصد هزار نفری گینه بیسائو واجد حق رای هستند.