خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران شرکت روسال و تاثیر آن بر بازار آلومینیوم

نظرها
بحران شرکت روسال و تاثیر آن بر بازار آلومینیوم
اندازه متن Aa Aa

شرکت آلومینیوم روسال می گوید در سال 2011، به خاطر بحران مدیریت نزدیک به 92 درصد از سود خالص خود را از دست داده است.

گزارش سالانه روسال که یکی از شرکت های عظیم صنایع آلومینیوم در جهانست، پیش بینی می کند که این شکست، در کوتاه مدت بر بهای آلومینیوم در بازار تاثیر خواهد گذارد.

ویکتور وکسلبرگ رئیس این شرکت، روز سه شنبه گذشته به خاطر اختلافات داخلی هیئت مدیره از سمت خود کناره گیری کرد.