خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

صعود ارزش اوراق قرضه دولتی آلمان

نظرها
صعود ارزش اوراق قرضه دولتی آلمان
اندازه متن Aa Aa

شاخص اوراق قرضه دولتی آلمان، روز سه شنبه در بازارهای اروپا به طور غیر منتظره ای از سیر صعودی برخوردار بود.

کارشناسان اقتصادی دلیل این مسئله را توجه سرمایه گذاران به رشد جهشی سود این اوراق در سال جاری و رسیدن آن تا مرز 2.07 درصد می دانند.

سود اوراق قرضه آلمان در پایان سال گذشته 2.03 درصد بود.