خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دور نهایی مذاکرات برای اصلاح قانون کار ایتالیا

نظرها
دور نهایی مذاکرات برای اصلاح قانون کار ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد اتحادیه های صنفی این کشور و کارفرمایان با طرح تغییرات برخی از مواد قانون کار موافقت کرده اند.

به نظر دولت مونتی این تغییرات برای ایجاد اشتغال و اصلاحات اقتصادی ضروری است، البته اتحادیه قدرتمند CGIL از پیشنهادهای دولت حمایت نکرده است.

ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا: «تمام اتحادیه های صنفی با ماده هجده جدیدی که توسط اِلزا فورنِرو، وزیر کار ارائه شده است موافقت کرده اند، به جز سندیکای CGIL

مهمترین پیشنهادات اصلاحی این قوانین شامل سه زمینه است: اصلاح مقررات مربوط به اخراج کارکنان، اصلاح مقررات مربوط به استخدام جوانان و گنجاندن مقررات پرداخت حقوق بیکاری برای همه کارکنان.

قبل از ارائۀ نهایی این پیشنهادات به مجلس، دیدار مجددی بین دولت، کارفرمایان و اتحادیه های صنفی برای روز پنجشنبه برنامه ریزی شده است.

نکتۀ اصلی این مذاکرات مربوط به مادۀ هجده و تسهیل قانون فعلی اخراج کارگران و همینطور چگونگی ایجاد فرصت های شغلی برای ۳۱ درصد جوان بیکار در ایتالیا خواهد بود.