خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

لهستان، مقصد نخستین سفر رسمی رییس جمهوری جدید آلمان

نظرها
لهستان، مقصد نخستین سفر رسمی رییس جمهوری جدید آلمان
اندازه متن Aa Aa

یوآخیم گاوک که با تازگی به ریاست جمهوری آلمان برگزیده شده، نخست سفر رسمی خود را به لهستان خواهد کرد.
 
اگرچه معمولا روسای جمهوری آلمان پس از رسیدن به این سمت به فرانسه سفر می کنند، اما یوآخیم گوک دومین رییس جمهوری است که این سنت را رعایت نمی کند و به لهستان می رود.
 
او که یکشنبه گذشته با اکثریت قاطع آرای نمایندگان پارلمان انتخاب شد بحران اقتصادی را به عنوان یکی از مهمترین دغدغه هایش عنوان کرد و گفت: «در این شرایط باید بیشتر اروپایی باشیم.»
 
وقتی که یوآخیم گاوک تنها یازده سال داشت پدرش توسط حکومت کمونیستی آلمان شرقی دستگیر و به سیبری تبعید می شود. خود او نیز حاضر به پیوستن به حزب کمونیست نشد و تحصیلات مذهبی در پیش گرفت.
 
وی یکی از بنیانگذاران جنبش “گفتگوی نو” در روزهای پایانی حیات کمونیسم در آلمان شرقی بود.
 
با اینکه ریاست جمهوری در نظام سیاسی آلمان یک مقام تشریفاتی است، اما بر اساس قانون این کشور رییس جمهور موظف به دفاع از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان است.