خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ورود پاپ بندیکت شانزدهم به کوبا

نظرها
ورود پاپ بندیکت شانزدهم به کوبا
اندازه متن Aa Aa

پاپ بندیکت شانزدهم روز دو شنبه برای دیداری سه روزه وارد هاوانا پایتخت کوبا شد. اکثر یازده میلیون شهروند کوبایی، پیروی کلیسای کاتولیک هستند. پاپ ژان پل دوم، پیشوای پیشین کاتولیک های جهان چهارده سال پیش از کوبا بازدید کرده بود.

بندیکت شانزدهم در مراسم وداع با مردم مکزیک در فرودگاه شهر سیلائو خطاب به بدرقه کنندگانشان گفت: “من شاهد دغدغه های گوناگون زندگی در این کشور دوست داشتنی بودم. برخی از نگرانی ها جدیدند و برخی دیگر از گذشته ها می آیند و همین باعث نگرانیست. من این دغدغه ها را با خود خواهم برد، در حالیکه درغم و شادی شریک برادران مکزیکیم هستم.”

پاپ بندیکت شانزدهم در حالی مکزیک را ترک کرد که هیچگاه با کودکان قربانی سوء استفاده جنسی کلیسای کاتولیک این کشورهمدردی نکرد.

گروه موسیقی حاضر در فرودگاه، با نواختن موزیک و خواندن سرود به خدا می سپارمت، بندیکت شانزدهم را بدرقه کردند.