خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آوارگانی که به اروپا پناه می برند

Access to the comments نظرها
آوارگانی که به اروپا پناه می برند
اندازه متن Aa Aa

بیش از هشتاد درصد از یکصد و هفتاد و دو هزار آواره جهان درسال جاری از کشورهای فقیر عمدتا آفریقایی یا خاور میانه یا ممالک در حال جنگ هستند.

سازمان ملل می گوید تمام اینها باید در سال جاری اسکان یابند، اما تنها هشتاد هزار محل اسکان برای آنها فراهم است. در سال 2010، اتحادیه اروپا به نسبت آمریکا، تنها یک دهم تعداد آوارگان را در خود پذیرفت.

…و این چهار هزار و هفتصد نفر هم تنها در سیزده کشور از بیست و هفت کشور اتحادیه اروپا که برنامه سالیانه قبول آوارگان را دارند، پذیرفته می شوند.

روز پنجشنبه، پارلمان اروپا متممی را به قانون اسکان آوارگان می افزاید که بر اساس آن از کمکهای مالی بیشتری برخوردار خواهند شد.

یک نماینده پارلمان از حزب سبزها می گوید:

“ما در سال آینده واحد جدیدی برای اسکان آوارگان ایجاد خواهیم کرد. ممکن است بتوانیم منابعمان را یکجا کنیم و مثلا تیم هایی را به اردوگاههای آوارگان بفرستیم تا به آنها درس زبان بدهند و مدارکشان را آماده کنند”.

ان جی او ها، اما، ضمن همکاری با دولتها، خوهان برخورد سیاسی متفاوتی هستند.

نماینده سازمان “کاریتاس” ان جی او ی کمک به آوارگان می گوید:

“شیاستمداران باید در نحوه ارائه مسئله مهاجرت به شهروندان اروپایی دقت کنند زیسا آنها برایشان تهدید نیستند. زندگی در اردوگاه آوارگان، زندگی نیست. کار ندارید، نمی توانید از خانواده اتان مواظبت کنید و هیچ برنامه ای برای آینده بریزید”.

اعضای اتحادیه اروپا تا ماه مه آینده فرصت دارند که سهمیه آوارگانی را که می توانند اسکان دهند، تعیین کنند.