خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کودتاگران مالی تحت فشارهای داخلی و خارجی

Access to the comments نظرها
کودتاگران مالی تحت فشارهای داخلی و خارجی
اندازه متن Aa Aa

نظامیان کودتاگر مالی، حدود یک هفته پیش با بی کفایت خواندن دولت و امید به مقابله با قبیله جدایی طلب تووارگ این کشور، قصر ریاست جمهوری و باماکو، پایتخت، را به کنترل خود در آوردند.

اکنون شورشیان در شمال، کنترل شهر «کیدال» را دست گرفته‌اند تا آرایش و موازنه نیروهای مسلح و سیاسی در مالی پیچیده‌تر شود.

همزمان جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به کودتاگران ۷۲ ساعت فرصت داده است تا یا قدرت را به غیر نظامیان بسپارند یا آماده تحریم کشورهای عضو اینجامعه اقصادی شوند.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در غرب آفریقا می‌گوید امیدوار است تا تاثیر تحریم‌ها بر مردم واقع نشود، چرا که خواست رهبران جامعۀ اقتصادی کشورهای غرب آفریقا از اعمال تحریم‌ها تنها مجبور کردن کودتاگران به تغییر موضع خود است.

نظامیان کودتاگری که می‌خواستند ناجی مالی در مقابل شورشیان قبیله تووارگ شمال این کشور باشند اکنون از همه سو تحت فشارند. درگیریهایی که باماکو پایتخت را ناآرام ساخته است، شورشیانی که شهر کیدال را به کنترل در آورده‌اند و سازمانهای بین المللی که خواهان واگذاری قدرت به غیرنظامیان مالی هستند.

تعدادی از نظامیان مالی به فرماندهی آمادو ساگونو روز ۲۱ مارس، درست چند هفته مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، طی کودتایی قدرت را از آمادو تومانی توره، رییس جمهوری مالی سلب کردند.