خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رییس پیشین سرویس اطلاعاتی کا گ ب در ایران و هند خودکشی کرد

نظرها
رییس پیشین سرویس اطلاعاتی کا گ ب در ایران و هند خودکشی کرد
اندازه متن Aa Aa

پیکر بی جان لیونید شبارشین، یکی از مقامات بلندپایه سازمان اطلاعات شوروی سابق، کا گ ب، در خانه اش در مسکو پیدا شد.

به گفته پلیس مسکو، این فرد با شلیک گوله در سرش خودکشی کرده است.

وی بین سالهای 1971 تا 1983 به عنوان رییس سرویس اطلاعاتی کا گ ب در ایران و هند خدمت کرده بود.

وی همچنین به مدت دو روز رییس کل تشکیلات کا گ ب بود.