خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فعالان صلح سبز درمنطقه نشت گاز شرکت توتال

Access to the comments نظرها
فعالان صلح سبز درمنطقه نشت گاز شرکت توتال
اندازه متن Aa Aa

کشتی متعلق به فعالان صلح سبزروز دوشنبه وارد منطقه نشت گازسکوی نفت و گاز شرکت توتال، درآبهای اسکاتلند شدند. هدف آنها نمونه گیری از آب و هوا و اندازه گیری میزان آلودگی است .

به گفته یکی از شیمیدانان این سازمان غیر دولتی مدافع محیط زیست، در ا ثر این واقعه گاز متان بیش از همه آزاد شده است که 20 برابر از گاز دی اکسید کربن خطرناکتر است.

روز شنبه گذشته و در پی حادثه در سکوی فراساحلی الگین در آبهای اسکاتلند در دریای شمال، حدود 2000 هزار متر مکعب گاز طبیعی در هوای اطراف آن پراکنده شده است .