خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حدود نیمی از خانوارهای ایرلندی مالیات خود را نپرداختند

نظرها
حدود نیمی از خانوارهای ایرلندی مالیات خود را نپرداختند
اندازه متن Aa Aa

حدود نیمی از خانوارهای ایرلندی که مشمول مالیات جدید وضع شده هستند، موفق نشدند که تا پایان وقت قانونی تعیین شده مالیات خود را بپردازند.

یک میلیون و ششصد هزار خانوار ایرلندی مشمول این مالیات جدید هستند که رقم آن یکصد یورو است. اما تا پایان وقت قانونی تنها 805 هزار و پانصد خانوار مالیات خود را پرداختند.