خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ارائه بودجه ریاضتی اسپانیا

نظرها
ارائه بودجه ریاضتی اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

وزیر خزانه داری اسپانیا جزییات بودجه ریاضتی این کشور رابا استفاده از فن آوری پیشرفته بارکد و تلفن همراه به مجلس ارائه کرد.
  
دولت اسپانیا با طرح بودجه خواسته تا میزان بدهی های دولتی این کشور را تا نزدیک به 3 درصد کاهش بدهد. کاهشی که دقیقا مطابق خواست اتحادیه اروپاست.
 
به این ترتیب در بودجه جدید حقوق و مزایای بسیاری از کارکنان دولت کاهش پیدا می کند.
 
ماه آوریل هشت امین ماه متوالی است که نرخ بیکاری در اسپانیا افزایش می یابد. این میزان در ماه فوریه به بیشترین حد خود، درمیان 17 کشور دیگر اتحادیه اروپا رسید.
  
بدهی های اسپانیا نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری این کشوردر سال 2012، به بیشترین میزان خود طی 20 سال گذشته رسیده است.