خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مراسم «جمعه نیک» در رم با حضور پاپ برگزار شد

نظرها
مراسم «جمعه نیک» در رم با حضور پاپ برگزار شد
اندازه متن Aa Aa

پاپ بندیکت شانزدهم مراسم «جمعه نیک» را در حضور هزاران مسیحی در شهر رم برگزار کرد.

رهبر کاتولیکهای جهان در این مراسم مذهبی از مسیحیان خواست در شرایطی که جهان با بحران اقتصادی روبرو است به عیسی مسیح بنگرند و از او شجاعت بیاموزند.

هزاران شرکت کننده در این گردهمایی شمع به دست مراسم راه صلیب را برگزار کردند.

پاپ بندیکت شانزدهم گفت: «تجربه رنج و صلیب همه را و بخصوص خانواده ها را دربرگرفته است. در این روزها شرایط خانواده ها با توجه به تهدید بیکاری و دیگر اثرات منفی بحران اقتصادی بدتر هم شده است.»

در مراسمی نمادین خانواده هایی از کشورهای ایرلند، بورکینافاسو، و پرو به نوبت صلیبی را به دور محل باستانی شهر رم گرداندند.

در بیت المقدس هزاران مسیحی به زیارت قدمگاه عیسی مسیح رفتند و در مسیری قدم گذاشتند که به باور آنها عیسی مسیح قبل از به صلیب کشیده شدن در آن مسیر راه رفته بود.

به باور مسیحیان، عیسی مسیح در روز «جمعه نیک» به صلیب کشیده شد و سه روز پس از آن در روز یکشنبه دوباره زنده شد.

«عید پاک» روز بعد از رستاخیز مسیح است که به باور مسیحیان، عیسی مسیح 40 روز پس از آن زندگی کرد و سپس به آسمان رفت.