خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات در میدان تحریر قاهره در اعتراض به عمر سلیمان

نظرها
تظاهرات در میدان تحریر قاهره در اعتراض به عمر سلیمان
اندازه متن Aa Aa

میدان تحریر از ساعات اولیه صبح جامعه شاهد حضور هزاران نفر از اهالی قاهره بود که بسیاری از آنها یک سال قبل با حضور خود در همین میدان حسنی مبارک را از قدرت خلع کردند.

راه پیمایی جمعه را که طرفداران اخوان المسلمین سازماندهی کرده بودند، در اعتراض به نامزدی عمر سلیمان، در انتخابات ریاست جمهوری انجام شد که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت مصر در زمان حسنی مبارک بود.

پارلمان مصر یک روز قبل پیش نویس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اعضای ارشد دولت حسنی مبارک در ده سال اخیر حکومت او، اجازه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داشت.

پارلمان مصر را اخوان المسلمین در اختیار دارند که فعالیتشان در زمان حکومت حسنی مبارک برای دهه ها غیرقانونی اعلام شده بود.

کمیته انتخابات در ماه جاری میلادی باید درباره صلاحیت نامزدها تصمیم گیری کند.