خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برویک عامل کشتار نروژ در دادگاه: "گناهکار نیستم"

نظرها
برویک عامل کشتار نروژ در دادگاه: "گناهکار نیستم"
اندازه متن Aa Aa

نخستین جلسه دادگاه آندرس برینگ برویک متهم به کشتن ۷۷ نفر که از صبح دوشنبه در اسلو شروع شده بود، بعد از تنفس ظهر ادامه پیدا کرد.

برویک که در شروع جلسه با «سلام نازی» یا راست گرایان افراطی در مقابل قاضی ایستاد، بعد از قرائت کیفر خواست، به کشتار‌ها اعتراف کرد اما گفت این اقدام دفاع شخصی بوده است و خود را مجرم ندانست.

نخستین جلسه دادگاه، قرائت کیفر خواست متهم، اسامی و نحوه کشته شدن ۷۷ نفر و بررسی بخشی از شواهد اولیه بود.

پس از آن برویک که پوزخند بر لب داشت گفت که دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.

آندرس برینگ برویک ماه ژوئیه سال گذشته با برنامه ریزی قبلی اقدام به تهیه، ساختن و انفجار بمب در ساختمان نخست وزیری در شهر اسلو پایتخت نروژ کرد. او چند ساعت بعد با لباس مبدل به اردوی تابستانی حزب کارگردر جزیره اوتویا در کنار دریا رفت و با به رگبار بستن جوانان هراس زده، ۶۹ نفر آن‌ها از از پای در آورد.

برویک که یک راستگرای افراطی است درست پیش از عملیات تروریستی‌اش، با انتشار یک ویدویو در اینترنت، به تبلیغ و ترویج دیدگاه های خود با عنوان شوالیه «جنگ صلیبی» اقدام کرده بود. در این ویدیو با حماسی نشان دادن افکارش، برویک هدف خود را نجات اروپا از تبدیل شدن به مستعمره مسلمانان می‌داند.

در جلسه دادگاه، برویک که در تمام لحظات هیچ احساسی از خود نشان نداده بود تنها هنگام تماشای ویدیوی خود متاثر شده و گریه کرد.