خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عذرخواهی قاتل نروژی از خانواده های قربانیان بدون وابستگی سیاسی

نظرها
عذرخواهی قاتل نروژی از خانواده های قربانیان بدون وابستگی سیاسی
اندازه متن Aa Aa

آندرس برینگ بریویک، قاتل 77 نفر در نروژ روز دوشنبه و در ششمین جلسۀ دادگاه رسیدگی به جرائم وی، از خانواده های قربانیانی که وابستگی سیاسی نداشته اند عذرخواهی کرد. وی با اینحال از عذرخواهی از خانواده هایی که فرزندانشان عضو شاخۀ جوانان حزب کارگر بودند و در جزیرۀ “اوتوئیا” کشته شدند خودداری کرد. وی رهگذران در مقابل ساختمان دولتی در اسلو را که در اثر بمبگذاری جان باختند عابرانی بی گناه خواند که قربانی اقدام به قتل طرفداران احزاب چپ توسط وی شده اند.

یکی از کسانی که آندرس برینگ بریویک در این دادگاه ظاهر وی را به دلیل شبیه نبودن به طرفداران احزاب چپ دلیل عدم قتل او عنوان کرده، می گوید:“فکر می کنم خیلی ناراحت کننده است که قربانیان از روی ظاهرشان انتخاب شده اند. یعنی اینکه زنده ماندن من یک تصادف است در حالیکه دیگران تصادفی مرده اند و همۀ اینها تنها بستگی به تصمیم وی در مورد ظاهر قربانیانش داشته است.”

این قاتل راستگرای سی و سه ساله همچنین در این دادگاه خود را قربانی راسیسم خواند که سعی دارد با تلاش برای دیوانه خواندن وی تلاش در تحت تاثیر قرار دادن عقاید و افکار وی به عنوان افکار یک دیوانه دارد.

وی که در تمام جلسات این دادگاه با ظاهری آراسته و بسیار آرام ظاهر شده است، همواره تکرار کرده که ترجیح می دهد با اعدام محکوم شود تا اینکه نظر به عدم ثبات روانی وی داده شود.

آندرس برینگ بریویک که در یک بمبگذاری در مقابل یک ساختمان دولتی در پایتخت نروژ و تیراندازی در اردوی جوانان حزب کارگر این کشور 77 نفر را به قتل رسانده از ابتدای جلسات دادگاه خود را بی گناه معرفی و بارها به سلامت روانی خود به هنگام وقوع این جنایات تاکید کرده است.

بیست و یکسال زندان در صورت محکومیت این قاتل در انتظار وی است.