خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رکود اقتصادی امیدها را کم رنگ کرده است

رکود اقتصادی امیدها را کم رنگ کرده است
اندازه متن Aa Aa

برنامه این هفته چشم انداز به موضوع رکود اقتصادی اروپا از دریچه تلویزیون های اروپایی می پردازد.

ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا برای جلوگیری از رکود اقتصادی بلند مدت که با ریاضت اقتصادی گره خورده، رشد اقتصادی را هدف قرار داده است. اما به راستی چه سیاستها و تدابیری برای آن اندیشیده است.اعتراضات علیه اصلاحات مورد نظر او افزایش یافته است. تلویزیون ایتالیا گزارشی در این زمینه آماده کرده است.

پرتغال 25 آوریل را جشن گرفت، انقلاب گل های میخکی، انقلابی برای پایگذاری دموکراسی برای کشور. اما خارج از پارلمان، در خیابانها مردم به گونه دیگری این روز را جشن می گیرند. تلویزیون پرتغال به این موضوع پرداخته است.

سختگیرانه ترین بودجه از زمان بازگشت دموکراسی در اسپانیا به تصویب پارلمان این کشور رسید. بودجه ای که در آن دولت به کاهش خدمات عمومی در حوزه بهداشت و درمان دست زده است. تلویزیون اسپانیا نگاهی به این موضوع دارد.

رکود اقتصادی و سختگیری های اقتصادی بریتانیا را نیز بی نصیب نگذاشته است. در پیش بینی های اقتصاددانان، به رغم طولانی ترین سختگیری ها طی یک نسل اخیر، اقتصاد هنوز هم نتوانسته اوج بگیرد. شبکه دو فرانسه به این کشور سفر کرده است.