خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اوباما:هیلاری از ارسال پیامکهای مستی به من باز نمی ایستد

نظرها
اوباما:هیلاری از ارسال پیامکهای مستی به من باز نمی ایستد
اندازه متن Aa Aa

میشل اوباما، مثل دیگر حاضران شنبه شب، برای همسر رئیس جمهورش دست می زد تا پشت تریبون کاخ سفید قرار گیرد، اما این بار نه برای ایراد بیانیه ای رسمی و سیاسی بلکه برای بذله گویی. شاید میشل کمی نیز دلهره داشت در این که آیا شوخی طبعی باراک اوباما در ضیافت شام امسالِ “خبرنگاران” نیز، حاضران را خواهد خنداند یا نه!

با خنده حضار، دلهره میشل به رضایت تبدیل شد. آقای اوباما در یکی از شوخی هایش گفت:“برغم موانع بسیار، در طول ریاست جمهوری من تغییرات زیادی صورت گرفته است. چهار سال پیش در نبردی سخت و ابتدایی با هیلاری کلینتون گیر افتاده بودم.(اما) چهار سال بعد او از ارسال پیامک های کج و کوله پس از مستی به من، از کارتاهینا، باز نمی ایستد.

اشاره آقای اوباما در این بذله گویی به سفر اخیر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه اش به کارتاهینا در کلمبیا بود، سفری که خانم کلینتون پس از نوشیدن آبجویی و نشسته در هواپیما، در حالی که پیامکی می فرستاد به تصویر کشیده شده بود.