خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نشست بانک مرکزی اروپا همزمان با افزایش هزینه استقراض اسپانیا

نظرها
نشست بانک مرکزی اروپا همزمان با افزایش هزینه استقراض اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

نشست دوره ای سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا، روز پنج شنبه در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شد.
این بانک نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و بر ادامه سیاستهای خود از جمله خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار منطقه یورو چون ایتالیا و اسپانیا در بازار اوراق بهادار تاکید کرد.

ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت:“آخرین شاخصهای منطقه یورو باردیگر موضوع عدم اطمینان در بازار را برجسته می کند. انتظار می رود که فعالیتهای اقتصادی در طول یک سال آینده به آرامی احیاء شوند.”

همزمان، باردیگر اسپانیا به دلیل نگرانی های مرتبط با کسری بودجه دولتی اش در خط مقدم بحران منطقه یورو قرار گرفت و هزینه استقراض این کشورا در بازار بورس اوراق بهادار رشد جهشی داشت. اسپانیا برای پیدا کردن راهی برای خروج از بحران بانکی کنونی تحت فشار است.