محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زنان مبارز کنگو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زنان مبارز کنگو

در این فصل از برنامه زنان مبارز به جمهوری دموکراتیک کنگو می رویم و درآنجا با ماسیکا، نوئلا و کدی ملاقات خواهیم کرد.

این سه زن که از فجایع جنگ جان به در برده اند، اینک برای عدالت و حرمت انسان و صلح می جنگند.

هر ماه، برنامه زنان مبارز شما را به دیدار زنانی، در سراسر دنیا، می برد که برای هدفی واحد مبارزه می کنند.