خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگو تنها راه به سوی پیشرفت است

گفتگو تنها راه به سوی پیشرفت است
اندازه متن Aa Aa

 مصاحبه با کاترین ویلستِک، سردبیر اخبار خارجی روزنامه بلژیکی “مورگِن” و کارشناس مسائل چین.
 
او به گفت و گو با چین موافق است، اما یادآور می شود که چین یک کشور دموکراتیک نیست و سیستم استبدادی چینی در تمام سطوح جامعه نفوذ کرده است.