خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راست های افراطی یا چپ های تند رو؛ کدام در یونان اقبال خواهند یافت

نظرها
راست های افراطی یا چپ های تند رو؛ کدام در یونان اقبال خواهند یافت
اندازه متن Aa Aa

الکسیس تیپراس، چهره چپ پیروز انتخابات پارلمانی یونان، کسی که می تواند صدای خشم یونانی ها باشد. او که مخالف سیاست های سختگیرانه اقتصادی است احتمالا سپری در برابر تدابیر اتخاذ شده بروکسل برای نجات این کشور خواهد بود و صدای حزب پاسوک، حزب چپ سنتی این کشور را پس از سی سال قدرت خاموش خواهد کرد.

تیپراس، رهبر 37 ساله حزب سیریزا در ائتلاف با چپ های تندرو، توانست به دومین قدرت سیاسی کشور تبدیل شود. وی از مخالفان سیاست ریاضت اقتصادی در یونان است. او پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت دستیابی حزبش به قدرت بر سر بسته کمک‌های مالی و نحوه صرفه جویی اقتصادی مذاکرات تازه‌ای را با سایر اعضای اتحادیه اروپا صورت خواهد داد.

حائز بیشترین آراء انتخابات پارلمانی، هرگونه ائتلاف با راستها را منتفی دانست، همانطورکه حاضر نشد با چپها، به توافقی دست یابد. چرا که هر دو حزب اصلی یونان حامی طرح نجات این کشور هستند.

وی پس از این دیدار با رهبر حزب دست راستی موسوم به «دموکراسی نو» به روشنی نظر خود را چنین اعلام کرد: “تعهد و امضای او به نجات نمی انجامد ولی برای مردم فاجعه بار است. ما بخوبی مشکلی که کشور با ان روبروست را درک می کنیم. اما در عین حال، تصمیمی که توسط مردم گرفته شده فرصتی است برای پیگیری روش های کاملا متفاوت.”

همان موضوعی که در مبارزات انتخاباتی هم طرح شده بود: «سختگیری ها کافی است. راه دیگری هم ممکن است. رد توافق های صورت گرفته با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول.» اما نباید فراموش کرد که این مهندس جوان و ظاهرا مدرن در منطقه پولی یورو سعی کرد به این شیوه رای دهندگان را متقاعد سازد.

تیپراس هدفش بیشترجوانان و رای دهندگان مناطق شهری بود و توانست برخی چهره های مهم و روشنفکران را با خود همراه کند اما دومین نتیجه حیرت انگیز انتخابات، راهیابی حزب نئونازی یونان به رهبری نیکولاس میخالولیاکاس به پارلمان بود.

نشانه های خشم یونانیان علیه سیاست های ریاضتی جان آنها را به لب رسانده است با این همه دشوار بتوان دریافت که آیا 7 درصد یونانی ها به راستی با گفتار و رفتار این فاشیست های تندرو موافقند.

آنان می گویند: “تمامی مهاجران، مهاجران غیرقانونی باید از کشور و خانه ما خارج شوند.”

این حزب در سال های 1980 ایجاد شد، حزبی که توسط رسانه با نام “پیشوا” شناخته می شود. درآنزمان تنها گروه کوچکی بود که ادعا می کرد که می خواهد یونان را از شر مهاجران غیر قانونی خلاص کند. روی پرچم این گروه که قرمز بود و صلیب نئو نازیها قرار داشت نوشته شده بود یونان برای یونانی‏ها.

در کشوری که بحران اقتصادی و بیکاری کشور را در حال انفجار قرار داده،
راست افراطی توانسته است که در محله های فقیر جلب نظر و رای کند.
اعضا و وفاداران حزب در این محله ها افراد مسن را همراهی می کنند و برای خانواده های نیازمند غذاو آذوقه تامین می کنند.