خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

موفقیت بزرگ برای بانک تجارت آلمان

نظرها
موفقیت بزرگ برای بانک تجارت آلمان
اندازه متن Aa Aa

بانک تجارت یا “کومرتس بانک” آلمان، با تثبیت وضع خود در سه ماهه اول سال جاری، اطمینان را به بازارهای مالی آلمان باز گردانده است.

این دومین بانک بزرگ آلمان، تنها بانک اروپایی بود که روز چهارشنبه شاخص سهام آن در ساعات پایانی کار بازار مالی، تا 1.6 درصد افزایش یافت.

کومرتس بانک اکنون از 6.4 میلیارد یورو ذخیره بانکی برخوردار است. به این معنا که یک میلیارد یورو از تقویم نظام بانکی اروپا که باید تا پایان ماه ژوئن امسال به این میزان برسد، جلوتر است.