خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اجلاس پارلمان در روز اروپا

نظرها
اجلاس پارلمان در روز اروپا
اندازه متن Aa Aa

روز چهارشنبه، روز اروپا، پارلمان اروپا اجلاسی ویژه در مورد آینده اروپا تشکیل داد که در آن نمایندگان راههای خروج از بحران مالی جاری، مقابله با بیکاری فزاینده و چالشهایی که در ارتباط با سطح زندگی مردم بوجود آمده، را به بحث گذاشتند.این مباحثات بدنبال انتخابات آخر هفته در یونان و فرانسه برگزار شد. این سئوال مطرح است که آیا رهبران آینده یونان می توانند نظر اروپا را درمورد این کشور عوض کنند؟

جوزف دال، دبیر کل حزب مردم اروپا می گوید:

“آنچه می توانم به دوستان یونانیم بگویم این است که میدانم مشکل است اما ماندن در اتحادیه و همبستگی آن بهتر از گسستن از آن است”.

درجریان مباحثاتی که میان رئیس پارلمان و گروههای سیاسی مختلف در گرفت، نمایندگان گفتند که اتحادیه اروپا نباید تنها بروی اقدامات ریاضتی اصرار کند و باید رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و همبستگی را هم مد نظر قرار دهد.

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا گفت:

“ما نظم مالی مورد نیاز را برقرار کرده ایم و اکنون مسئله، تامین عدالت است. نمی خواهم فرزندانم و فرزندان آنها غرامت سطح زندگی مرا بپردازند، اما در عین حال، غیر قابل قبول است که در برخی کشورهای اتحادیه اروپا پنجاه درصد جوانان بیکارند. “.

گای فرهف اشتات، رهبر اتحاد لیبرالها و دموکراتها در پارلمان اروپا گفت:

“تا بحال آنچه شاهد آن بوده ایم، یک رهبری ضعیف اروپایی بوده است که کارها را نیمه کاره و بدون هیچ راه حل منطقی انجام داده است. تنها راه حل منطقی و متقن شریک شدن در دیون و توجه به رشد اقتصادی است”.