خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیش بینی انقباض اقتصادی در حوزه یورو

نظرها
پیش بینی انقباض اقتصادی در حوزه یورو
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اقتصادی اروپا می گوید در حالی که نشانه های اولیه ای از بهبود اقتصادی حوزه یورو به چشم می خورد، اما سایه بحران بدهی ها و افزایش بهای نفت همچنان بر این اقتصاد سنگینی می کند.

اولی رن، کمیسر اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا:
“وضع اقتصادی اروپا اکنون از نوعی تعادل شکننده برخوردار است، اما پیش بینی می شود از نیمه دوم سال و درصورت پایان سریعتر بحران مالی، بهبود تدریجی و کنترل شده اقتصاد در چشم انداز امسال و سال آینده قرار خواهد گرفت.”

در حال حاضر نمودارهای اقتصادی حاکی از آنست که در حوزه یورو، رشد اقتصادی منفی سه دهم درصد، بدهی ها 91.8 درصد تولید ناخالص داخلی و میزان بیکاری 11 درصد است.

با این حال وضعیت در کشورهای مختلف این حوزه متفاوت است و برای نمونه پیش بینی می شود که آلمان امسال از 0.7 درصد و سال آینده از 1.7 درصد رشد اقتصادی برخوردار باشد.