خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ابهام در تشکیل دولت ائتلافی و آیندۀ یونان در منطقۀ یورو

نظرها
ابهام در تشکیل دولت ائتلافی و آیندۀ یونان در منطقۀ یورو
اندازه متن Aa Aa

در «بانک مرکزی اروپا» خروج یونان از منطقۀ پولی یورو در صورت ادامۀ ابهام در تشکیل دولت ائتلافی این کشور مطرح شده است. دولت ائتلافی از هفتۀ گذشته، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی هنوز در این کشور تشکیل نشده است.

در اتحادیۀ اروپا تأکید بر تشکیل دولت ائتلافی برای اجرای سیاست های ریاضتی و تعهدات یونان در قبال دریافت کمک های مالی خارجی بوده است. کمک هایی که این کشور برای رفع خطر ورشکستگی مالی دریافت کرده است.

ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، تلویحاً دربارۀ لزوم اجرای تعهدات مالی یونان در منطقۀ یورو در قبال دریافت کمک های مالی از اتحادیۀ اروپا گفت: «وقتی یکی از اعضای مجموعه ای به قوانین آن احترام نمی گذارد، بهتر است دیگر در آن نماند. این برای همۀ سازمان ها، موسسه ها و هر پروژه ای صادق است.»

این موضع گیری در حالی است که گفت و گوهای کارولوس پاپولیاس، رئیس جمهوری یونان با سران احزاب این کشور دربارۀ تشکیل دولت ائتلافی در این کشور آغاز شده است.

در صورت شکست گفت و گوها باید انتخابات پارلمانی دوباره در یونان برگزار شود. انتخاباتی که براساس نظرسنجی های جدید ممکن است حزب چپ گرای تندروی «سیریزا» پیروز آن باشد.

رأی دهندگان مخالف تدابیر ریاضتی در یونان، در انتخابات پارلمانی اخیر به جای انتخاب دو حزب عمدۀ محافظه کار و سوسیالیست به احزاب کوچک تر مخالف سیاست های ریاضتی مطلوب اتحادیۀ اروپا رأی دادند.