خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بانکهای طلبکار، متضرران اصلی خروج احتمالی یونان از منطقه یورو

نظرها
بانکهای طلبکار، متضرران اصلی خروج احتمالی یونان از منطقه یورو
اندازه متن Aa Aa

با تداوم بحران مالی منطقه پولی یورو و تشدید شایعات خروج یونان از این منطقه، چشم انداز و آینده واحد پولی یورو و حتی ماهیت اتحادیه اروپا با سئوالهای اساسی مواجه شده است.

درحالیکه بانکهای اروپایی سعی دارند به هر قیمتی شده با نگه داشتن یونان، از ضرر بیشترمالی جلوگیری کنند، واقعیت اقتصادی و سیاسی این کشور به سمتی پیش می رود که برخلاف چند ماه گذشته، خروج یونان از منطقه پولی یورو به گزینه های روی میز تصمیمگیران اصلی اروپا افزوده شده است. مسئله ای که ضمن ورشکستگی بانکهای خصوصی، می تواند تبعات و آسیبهای جبران ناپذیری برای اقتصاد اروپا دربر داشته باشد.

فیلیپ وچتر یکی از تحلیلگران اقتصادی اروپا دراین باره معتقد است:“حتی اگر یونان وزنه قابل توجهی هم درمنطقه پولی یورو نباشد، خروج آن با
شوک و بوجودآمدن یک شرایط جدید همراه خواهد شد و توازن قدرت را در سطح اتحادیه اروپا برهم خواهد زد. بنابراین باید حساب کرد و دید که آیا هزینه خروج یونان از منطقه بیشتر است یا هزینه ماندن این کشور؟”.

این درحالیست که بانکهای فرانسوی و آلمانی، دو قدرت برتر اقتصادی منطقه یورو بترتیب بعنوان طلبکاران اصلی یونان آسیب بیشتری خواهند دید. چه بسا حتی نقد کردن طلبشان که پیش تر از بخشی از آن چشم پوشی کرده اند با بازگشت یونان به دراخما دیگر امکانپذیر نباشد.

گفته می شود درصورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی اروپا درنظر دارد یک تیم ویژه مبارزه با بحران تشکیل دهد.