خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رای مسیحیان مصر به سکولارها

نظرها
رای مسیحیان مصر به سکولارها
اندازه متن Aa Aa

مردم مصر امروز به پای صندوق رای رفتند تا رئیس جمهور آینده مصر را انتخاب کنند. رقابت اصلی در انتخابات ریاست جمهوری مصر ما بین اسلامگرها و سکولارهاست. این مهم سبب شده است تا اقلیت های دینی بخصوص مسیحیان قبطی مصر، به هواداری از کاندیدهای سکولار، به پای صندوق های رای بروند.

یکی از رای دهندگان مصری می گوید:
“مردم به خوبی آنچه را که در پارلمان و شورای مشورتی اتفاق افتاد را دیده اند. آدم عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمی شود.”

رای دهنده دیگری در این خصوص می گوید:
“واقعا هراس آور است. از نظر من آنها در شوراها و پارلمان برنده شده اند و باید ریاست جمهوری را به لیبرال ها واگذار کنند.”

در این ارتباط رای دهنده ای مسیحی می گوید:
“من انکار نمی کنم که برخی واقعا از اسلام گراها هراس دارند. برای اینکه آنها بسیار تندرو هستند.”

در رابطه با هراس مسحیان رای دهنده دیگری مصری می گوید:
“من تائید می کنم که برخی مردم نگرانند و این ترس مختص مسیحیان نیست، بلکه این هراس بخشی ازمسلمانان راهم شامل می شود.”

مسحیان مصر که پیش تر در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک شاهد خشونت اسلامگرایان و حمله آنان به کلیسا های خود بوده اند در تلاشند تا با مشارکت اکثریتی خود در انتخابات ریاست جمهوری، از قدرت گرفتن بیشتر اسلام گرایان جلوگیری کنند.

هراس مسحیان قبطی از اسلامگرایان، منجر شده تا آنان به کاندیدهای لیبرال رای دهند تا شاید از احتمال تحمیل قوانین شریعت در جامعه توسط اسلامگرایان جلوگیری کنند.