خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اوکراین در برزخ

نظرها
اوکراین در برزخ
اندازه متن Aa Aa

در حالیکه دولت اوکراین، همچنان علیرغم تلاشهای بین المللی، یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق این کشور را در حبس نگاهداشته است، پارلمان اروپا برای چهارمین بار نماینده ای را از جانب خود به اوکراین اعزام می کند.

یک نماینده پارلمان به تماسهای میان رئیس پارلمان و دولت اوکراین اشاره می کند:

“ میان شولتز{رئیس پارلمان اروپا} و نخست وزیر اوکراین توافقهایی صورت گرفته است. این در مورد تیموشنکوست و اینکه دادرسی او منصفانه و آزادانه برگزار شود…و اینکه در بیمارستان از او مراقبت شده و پزشکان خارجی بتوانند از او عیادت کنند”.

پارلمان اروپا در ارتباط با تحریم بازیهای فوتبال 2012 در اوکراین،تصمیم را به نمایندگان محول کرده است. نماینده پارلمان از لهستان می گوید:

“این بازیها برای مردم اوکراین واقعه مهمی است. برای لهستانی ها هم همینطور. آنها مغرورند که سرانجام آنرا برگزار می کنند و اگر کسی نمی خواهد آنرا ببیند، خوب نبیند، اما این نباید بهانه یک حرکت سیاسی شود.”

از دختر یولیا تیموشنکو که در محل برگزاری اجلاس پارلمان اروپا در استراسبورگ حضور داشت پرسیدیم که انتخابات پارلمانی اکتبر چه تاثیری بر اوضاع اوکراین خواهد داشت. او گفت:

“من و مادرم در این مورد همعقیده ایم که این انتخابات، کثیفترین در تاریخ اوکراین خواهد بود. از هم اکنون نشانه های آنرا در تعقیب و ارعاب کاندیداهای مخالف، و فشاربر مقامات در شهرستانها می بینیم”.