خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آغاز دادگاه تجدید نظر کارگزار بانک فرانسوی سوسیته جنرال

نظرها
آغاز دادگاه تجدید نظر کارگزار بانک فرانسوی سوسیته جنرال
اندازه متن Aa Aa

دادگاه تجدید نظریکی از کارگزاران شناخته شده بانک فرانسوی سوسیته جنرال در پاریس آغاز شد.

ژروم کرویل کارگزار بانک سوسیته جنرال در دادگاه بدوی به اتهام معامله غیر مجاز و اختفای مدارک به پرداخت 5 میلیارد یورو به بانک و پنج سال زندان که سه سال آن قطعی است محکوم شده بود.

ژروم کرویل همواره ادعا کرده به تنهایی عمل نکرده و بانک از عملیات او کاملا مطلع بوده، امری که تا کنون با تکذیب شدید بانک سوسیته جنرال دومین بانک مهم فرانسه روبرو شده است.

آقای کرویل که اتهام را پذیرفته، اکنون فرجام خواهی را با وکیل جدید و با دفاعیه جدید آغاز کرده است. دیوید کوبی وکیل جدید ژروم کرویل مقامات بانک سوسیته جنرال را متهم به اطلاع از تمام عملیات او و دستکاری در مدارک برای شانه خالی کردن از مسئولیت می کند.

دادگاه تجدید نظر که روز دوشنبه در پاریس آغاز شده، قرار است تا چهار هفته ادامه پیدا کند.