خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گزارش سازمان جهانی شفاف سازی در باره فساد در دولتها

نظرها
گزارش سازمان جهانی شفاف سازی در باره فساد در دولتها
اندازه متن Aa Aa

سازمان جهانی شفاف سازی ، در گزارشی، فساد را عامل عمده بحران اقتصادی جاری عنوان کرده است. این گزارش که در پارلمان اروپا مطرح شده می گوید که مردم خواهان پاسخگویی مقامات مسئول هستند.

مدیر سازمان جهانی شفاف سازی می گوید:

“موثر ترین راه مقابله با اعتراضها و نارضایتی های جمعی افزایش کامل پاسخگویی به مردم است. اگر به کشورهایی مثل یونان نگاه کنید، هشتاد درصد مردم می گویند به نظام و احزاب سیاسی اعتماد ندارند. در چنین فضایی همه گونه افراط گرایی پرورش می یابد”.

در پرتغال هم که دولت به توصیه اتحادیه اروپا دست به اقدامات ریاضتی زده، عدم اعتماد به سازمانهای ملی و اروپایی افزایش یافته است.

مدیر شعبه سازمان جهانی شفاف سازی در پرتغال می گوید:

“ترکیب اقدامات ریاضتی، فساد و افشای رسوایی های مالی در دولت و پارلمان موجب نارضایتی شدید مردم و ناآرامیهای اجتماعی شده است. بعبارت دیگر، این ترکیب، اعتماد مردم را نسبت به دموکراسی متزلزل کرده است”.

باوجود این، سازمان جهانی شفاف سازی می گوید بحران مالی فرصتی است ایده ال برای اعمال اقدامات اصلاحی.