خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

«اسپانیا درخواست کمک مالی می کند»

نظرها
«اسپانیا درخواست کمک مالی می کند»
اندازه متن Aa Aa

اسپانیا برای بخشیدن جانی دوباره به بانکهایش دست به دامان منطقه پولی یورو می شود، خبری که چندین مقام در بروکسل و آلمان تایید اما مقامات رسمی اسپانیا و اتحادیه اروپا تکذیب می کنند.

گفته می شود در گزارشی که روز دوشنبه علنی می شود نیاز نظام بانکی اسپانیا به تزریق سرمایه، حداقل چهل میلیارد یورو برآورد شده است.

سائینس دو سانتاماریا، معاون نخست وزیر اسپانیا گفت:«دولت در برآورد مبلغ درخواستی ابتداء بایستی به روند این کار احترام بگذارد. پس از روشن شدن رقم مورد نیاز نظام مالی، دولت نظرش را در این خصوص اعلام می کند.»

اسپانیا دوازدهمین اقتصاد بزرگ جهان و چهارمین اقتصاد کلان منطقه پولی یوروست. بحران مالی روزافزون مادرید بی شک باری خواهد بود بر دوش اتحادیه اروپا.

آمادئو التفاج، سخنگوی امور اقتصادی کمیسیون اتحادیه اروپا نیز با اظهار بی اطلاعی نسبت به درخواست کمک مالی مقامات اسپانیایی از این اتحادیه گفت:«ما در این خصوص حتی نسبت به گردهمایی وزرای دارایی منطقه پولی یورو و دیدارشان فکر هم نمی کنیم.»

کاهش سه درجه ای رتبۀ اعتباری اسپانیا توسط موسسه اعتبارسنجی فیچ و اعتصابات و اعتراضات متعدد به شرایط اقتصادی، نشان از وجود بحران در این کشور دارد. اما این که آیا اسپانیا دست به دامان صندوق نجات مالی اتحادیه اروپا شده است یا نه، نه از شدت بحران در بانکهای این کشور می کاهد و نه از احتمال درستی خبر درخواست کمک مالی اسپانیا از اتحادیه اروپا.