خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا اتحاد مالی اروپا، یورو را نجات خواهد داد؟

نظرها
آیا اتحاد مالی اروپا، یورو را نجات خواهد داد؟
اندازه متن Aa Aa

دو هفته پیش از آنکه شورای اروپا خواهان ادغام هرچه بیشتر اتحادیه اروپا شود، رئیس کمیسیون اروپا گفته است که در فصل پاییز طرح های جدیدی برای نظارت بر بانکهای اروپایی ارائه خواهد شد. وی افزود:

“از شورای اروپا خواهم خواست تا خود را به اتحاد کامل اقتصادی و مالی اروپا متعهد کند.”

نمایندگان پارلمان اروپا هم رای به اقداماتی داده اند که هدف آن محدود کردن کسری بودجه اعضاء از طریق گذاشتن سقف صفر ممیز پنج درصد تولید ناخالص ملی است…و البته بروکسل باید اختیارات بیشتری در کنترل اعضاء داشته باشد.

رهبر یکی از گروههای پارلمانی می گوید:

“اگر شاهد افزایش کسری بودجه ها و عدم تعادل اقتصادی در میان اعضاء باشیم، دخالت بیشتر کمیسیون اروپا در اداره اقتصاد اعضای اتحادیه اهمیت بسیاری پیدا می کند”.

با وجود این، متن این تغییرات هنوز مورد مذاکره پارلمان، اعضای اتحادیه و کمیسیون اروپاست، و از آنجاییکه آلمان با یکی کردن وامهای کشورهای منطقه یورو مخالف است، نمی توان نتیجه مذاکرات را پیش بینی کرد.

رهبر گروه سوسیال دموکراتهای پارلمان می گوید:

“آلمان باید انتخاب کند: یا با یکی کردن صندوق وامها موافقت کرده و یورو را نجات دهد، یا از این اقدام سر باز زده و اجازه دهد یورو از صحنه خارج شود… که در اینصورت نخستین قربانی آن اقتصاد آلمان خواهد بود”.

اگر این طرح تصویب شود، کشورهایی مثل یونان زیر نظارت دقیق کمیسیون اروپا قرار خواهند گرفت.