خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تحلیل دیدار پرتغال- دانمارک

نظرها
تحلیل دیدار پرتغال- دانمارک
اندازه متن Aa Aa

در بازی پرتغال با دانمارک پ پ زننده گل اول پرتغال بود. در این صحنه ضربه کرنر توسط موتینیو بر روی دروازه دانمارک ارسال شده و پ پ با یک ضربه سر توپ را وارد دروازه دانمارک می کند. در اینجا ضعف مدافعان و عدم پوشش
پ پ موجب به ثمر رسیدن گل پرتغال می شود.

در دقیقه سی وشش هم پوستیگا گلی دیگر برای پرتغال به ثمر رساند. نانی در سمت راست صاحب توپ شده و توپ را درعمق محوطه جریمه به پوستیگا پاس می دهد و او هم توپ را درون دروازه جای می دهد. در این صحنه هم مدافع مستقیم پوستیگا از پس مهار او برنیامد و در واقع مقهور سرعت عمل پوستیگا شد.

در دقیقه 41، بنتنر گل اول دانمارک را به ثمر رساند. کروهن دهلی با ضربه سر دروازه بان هلند را وادار به واکنش کرد اما دفع ناقص او توپ را مقابل بنتنر قرار و او هم تور دروازه را با توپ آشنا کرد. در اینجا بنتنر آزادنه و بدون یار مستقیم از توپ برگشتی استفاده می کند

دقیقه 80 بازی هم با گل دوم بنتنر و دانمارک همراه شد. در این لحظه یاکوبسن توپی را برای بنتنر ارسال کرد و او هم با یک ضربه سر دروازه پرتغال را گشود تا بازی مساوی شود.در این صحنه اشتباه پ پ در عدم مهار بنتنر باعث دریافت گل شد.

در حالی که تصور می شد بازی مساوی شود وارلای تازه وارد گل برتری پرتغال را وارد دروازه دانمارک کرد. کونترائو از سمت چپ صاحب توپ شد و پاس دقیقی را برای وارلا فرستاد تا دانمارک سه بر دو ببازد. این گل بیش از هرچیز مرهون زیرکی و سرعت عمل وارلا بود.