خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نگرانی مقامات اسپانیایی از بحران بدهی های این کشور

نظرها
نگرانی مقامات اسپانیایی از بحران بدهی های این کشور
اندازه متن Aa Aa

میزان بدهی های اسپانیا طی چند ماه اخیر افزایش زیادی پیدا کرده است. اکنون این کشور در حدود 774.5 میلیارد یورو بدهی دارد و روند بدهی های آن از سه ماه اول سال 2008 تا کنون روندی صعودی داشته است.

بر اساس ارزیابی ها در پایان ماه مارس سال جاری بدهی های اسپانیا 72.1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که به اعتقاد بانک مرکزی اسپانیا یک سال پیش این رقم 63.6 درصد بوده است.

رقم بدهی های اسپانیا در تاریخ این کشور بی سابقه بوده و در آستانه انتخابات مجلس یونان مسئولان اسپانیایی را به واکنش وا داشته است.

سریا سائنز، معاون نخست وزیر اسپانیا می گوید:“هیئت دولت به 14 بخش خود مختار اسپانیا اجازه داده تا رقمی معادل 17.6 میلیارد یورو وام بلند مدت دریافت کنند. مطابق فاکتور های دریافتی این رقم معادل بدهی های بخشهای خود مختار بوده که باید پرداخت می شده است.”

قانون اساسی اسپانیا اداره بخشهایی از این کشور را به صورت خودمختار مجاز دانسته است. در حال حاضر اسپانیا هفده بخش خود مختار دارد.

طرح کمک به بانکهای اسپانیایی که در بیستم خرداد سال جاری به تصویب شرکای اقتصادی اسپانیا در منطقه یورو رسید نمی تواند بحران بدهی های این کشور را حل کند.
هنوز رقم در نظر گرفته شده برای کمک به این بانکها فاش نشده است.