خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نخستین ازدواج یک زوج همجنسگرای دانمارکی در کلیسا

نظرها
نخستین ازدواج یک زوج همجنسگرای دانمارکی در کلیسا
اندازه متن Aa Aa

نخستین زوج همجنسگرای دانمارکی دریکی از کلیساهای این کشور به طور رسمی با یکدیگر ازدواج کردند.
پیش‌تر، کشور دانمارک قانونی را تصویب کرد که به موجب آن به زوج‌های همجنس گرا اجازه داده می‌شود تا به طور رسمی در کلیسا ازدواج کنند.
در سال ۱۹۸۹، دانمارک اولین کشوری بود که اجازه داد تا زوج‌های همجنس گرا ازدواج خود را ثبت قانونی کنند.