خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عزیمت گروهی از کلاه آبی ها از دمشق به حما

نظرها
عزیمت گروهی از کلاه آبی ها از دمشق به حما
اندازه متن Aa Aa

تلاشهای بین المللی نه تنها به ناآرامی ها و درگیرهای مسلحانه سوریه پایان نداده بلکه باعث کاهش تنش در این کشور بحران زده نیز نشده است.

علت عمدۀ ادامه وضعیت کنونی، عدم پایبندی گروههای مسلح مخالف دولت و نیز نیروهای نظامی سرکوبگر حکومت سوریه به طرح صلح شش موردی کوفی عنان است.

همزمان با شدت گرفتن گلوله باران شهر حمص در روز یکشنبه، گروهی از ناظران سازمان ملل متحد ظاهرا در جابجایی معمول از دمشق به طرف شهر حما حرکت کردند.

رابرت مود، رئیس هیات ناظران حدود سیصد نفری سازمان ملل متحد که در قالب طرح صلح آقای عنان وارد سوریه شده اند، روز شنبه عملیات ناظران تحت امرش را به حالت تعلیق درآورد.

وی خطرات جانی در سایه افزایش درگیرهای در سوریه را دلیل تعلیق ماموریت ناظران عنوان کرد.