خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مقابله حقوقی کارگزار بانک فرانسوی و مسئولان بانک در دادگاه

نظرها
مقابله حقوقی کارگزار بانک فرانسوی و مسئولان بانک در دادگاه
اندازه متن Aa Aa

بانک فرانسوی سوسیته جنرال از دادگاه تجدید نظر ژروم کرویل کارگزارشناخته شده اش، تقاضا کرد درخواست تجدید نظر او را رد کند .

این کارگزار بانک در دادگاه بدوی به بازپرداخت 4.9 میلیارد یورو خسارات وارده به بانک و 5 سال حبس محکوم شده است.

اما ژروم کرویل در دادگاه خود را بی گناه دانسته و مسئولیت این زیان مالی را متوجه بانک سوسیته جنرال می داند.