خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش شدید رتبۀ اعتباری چندین بانک اسپانیا

نظرها
کاهش شدید رتبۀ اعتباری چندین بانک اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

موسسۀ اعتبارسنجی «مودیز» دوشنبه شب رتبۀ اعتباری ۲۸ بانک اسپانیا را کاهش داد.

مودیز در توجیه این اقدام اعلام کرده که دولت اسپانیا در آینده قدرت کمتری برای کمک به بانک‌هایش دارد، چون باید بهرۀ بالایی به بازارهای مالی بدهد تا بتواند کمک مالی دریافت کند.

این کشور تا سقف ۶۲ میلیارد یورو برای خروج بانک‌هایش از بحران مالی نیاز دارد.

کریستوبال مونتورو، رئیس خزانه داری اسپانیا، در بارۀ نیاز نظام بانکی کشورش گفت: «اصلاح نظام بانکی نخستین اولویت مطلق برای دولت اسپانیا و مردم آن است. ما در بانک‌های خود به اعتبار و سرمایه برای رشد و ایجاد اشتغال نیاز داریم. بنابراین باید از ابزار‌ها و امکانات موجود را به کار بگیریم، بخصوص باید از کمک‌های اروپایی برای اصلاح بخش بانکی که در اقتصاد اسپانیا جایگاهی حیاتی دارد، استفاده کنیم.»

روز دوشنبه ارزش سهام بانک‌های اسپانیا به دلیل گمانه زنی‌ها در مورد امکان کاهش رتبۀ اعتباری شان افت کرده بود.

این در حالی است که در همین روز دولت اسپانیا برای بخش بانکی گرفتار بحران خود از کشورهای منطقۀ یورو رسماً درخواست کمک مالی کرد.