خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رئیس جمهوری جدید پاراگوئه سوگند یاد کرد

نظرها
رئیس جمهوری جدید پاراگوئه سوگند یاد کرد
اندازه متن Aa Aa

فدریکو فرانکو با وجود انتقادهای شدید بین المللی به عنوان رئیس جمهوری جدید پاراگوئه سوگند یاد کرد.

فرناندو لوگو، رئیس جمهوری پیشین این کشور با اقدام فوری مجلس سنای آن پیش از پایان کار رسمی خود به دلیل آن چه ضعف مدیریت در موضوع درگیری کشاورزان و پلیس برای تخلیۀ اراضی عنوان شده، برکنار شد.

دستگاه قضایی پاراگوئه دولت جدید این کشور را قانونی اعلام کرده است.

دادگاه مربوط برای تصمیم گیری در این زمینه انتصاب فدریکو فرانکو را به عنوان رئیس جمهوری جدید پاراگوئه مطابق قانون اساسی این کشور تشخیص داده است.