خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تعلیق عضویت پاراگوئه در دو اتحادیه سیاسی و اقتصادی آمریکای جنوبی

Access to the comments نظرها
تعلیق عضویت پاراگوئه در دو اتحادیه سیاسی و اقتصادی آمریکای جنوبی
اندازه متن Aa Aa

بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی (مرکوسور) و اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی (اوناسور) عضویت پاراگوئه را تا بازگشت دمکراسی به کشور به حالت تعلیق در آورند.

تصمیم دو اتحادیه سیاسی و اقتصادی آمریکای جنوبی، واکنش آنها نسبت به برکناری رییس جمهور پاراگوئه فرنانو لوگو توسط پارلمان این کشور است.

وزیر امور خارجه پاراگوئه در پاسخ به این اقدام گفت:“در جمهوری پاراگوئه هیچ اختلالی در نظم و روند دمکراتیک کشور ایجاد نشده است. تصمیم اتخاذ شده هیچ ارزش قانونی و مادی ندارد. دولت پارگوئه اقدامات قانونی در جهت بی اثر کردن این تصمیمات را شروع خواهد کرد.”

هفته گذشته مجلس پاراگوئه فرناندو لوگو رییس جمهور را به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه استیضاح و از مقامش بر کنار کرد. فرناندو لوگو گفته بود استیضاح نوعی کودتا علیه او است ولی تصمیم مجلس را می پذیرد. بعد از استضیاح او، فدریکو فرانکو معاون رییس جمهور، به عنوان رییس جمهور جدید پاراگوئه سوگند خورد.

بازار مشترک آمریکای جنوبی، با عضویت برزیل، آرژانتین، ارئوگوئه و پاراگوئه اکنون با پذیرش ونزوئلا به عنوان عضو جدید، یکی از بزرگترین اتحادیه های صادرکننده غلات و انرژی است.