خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اسلامگرایان تندروی مالی کمر به نابودی بناهای باستانی بسته اند

اسلامگرایان تندروی مالی کمر به نابودی بناهای باستانی بسته اند
اندازه متن Aa Aa

اسلامگرایان تندروی مالی موسوم به گروه انصار الدین که از سه ماه گذشته شهر تیمبوکتو را در کنترل خود دارند روز شنبه و یکشنبه هفت زیارتگاه از مجموع شانزده زیارتگاه مسلمان این شهر را تخریب کردند.

در پی آن، دبیرکل سازمان بین المللی کشورهای فرانسه زبان خواستار توقف سریع تخریب زیارتگاه ها شد.

اسلامگرایان انصارالدین وابسته به القاعده با بیرون راندن طوارق از شهرهای شمالی مالی قدرت و نفوذ خود را در این شهرها از جمله گائو گسترش داده و کنترل کامل این شهرها را در دست گرفته اند. آنها به منظور جلوگیری از خروج ساکنان شهر گائو، اطراف این شهر را مین گذاری کردند.

حما حاج محمود، یکی از رهبران جنبش ملی آزادسازی منطقه ازواد می گوید:“خواست و اراده عمومی مسلمانان نمی پذیرد که ازواد به وضعیت افغانستان دچار شود.”

تخریب بناهای تاریخی و زیارتی در حالی صورت گرفته که درست قبل از آن یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، شهر تیمبوکتو را در فهرست «میراث جهانی» خود قرار داده بود، با این هدف که از تخریب احتمالی بناهای باستانی این شهر توسط تندروهای مسلح مالی جلوگیری کند.