خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آینده لیگ شمال، بزرگترین حزب مخالف دولت ایتالیا

نظرها
آینده لیگ شمال، بزرگترین حزب مخالف دولت ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

در ایتالیا شاهد روبرگرداندن شرکتهای بازرگانی منطقه شمال از سیاستها و اصلاحات ماریو مونتی، نخست وزیر این کشور هستیم. لیگ شمال، بزرگترین حزب مخالف نخست وزیر روز یکشنبه روبرتو مارونی، وزیر کشور سابق دولت برلوسکونی را بعنوان رهبر خود برگزید.

طرفدارن او امیدوارند که مارونی با وجود سیاستهای ریاضتی روزافزون بتواند سرمایه و نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.

در همین حال، شرکتهای بازرگانی برای مبارزه با بحران مالی بطور روزافزونی در حال انتقال فعالیتهای خود به نقاط دیگرند. روبرتو کوتا، فرماندار ناحیه پیمونته و عضو حزب لیگ شمال ضمن ابراز تاسف از این موضوع گفت: “مالیات تحمیل شده برای شرکتها قابل تحمل نیست به همین دلیل آنها دست از فعالیت خود کشیده اند. رفتن آنها نه ناشی از نابخردی یا ناتوانی در انجام کارشان بلکه ناشی از مالیات سنگین است. بنابراین مساله اصلی کاهش بار مالیاتی با هدف رقابتی کردن شرکتهاست.”

حزب لیگ شمال خواهان رهایی شمال ایتالیا از آنچیزی است که از نظر اعضاء و طرفدارانش فساد و ناکارآمدی جنوب ایتالیا تلقی می شود.

به باور فرماندار ناحیه پیمونته پروژه اتحادیه اروپا شکست می خورد برای اینکه توسط دولتهای مرکزی ایجاد شده است. از نظر او چالش پیش رو ایجاد “اتحادیه ناحیه های اروپایی” است. آقای کوتا در همین زمینه می گوید:” امروزه دولتهای مرکزی قادر به یافتن راه حلی در این زمینه نیستند. اگر راه حل بومی طرح شود دولتهای مرکزی باید آنها را بپذیرند. سوالی مطرح این است که چرا وضعیت کارآفرینان ناحیه های شمال غربی ایتالیا متفاوت از منطقه باواریا است؟ چرا در منطقه باواریا که در اروپا واقع شده نظام مالیاتی متفاوتی حاکم است که از منافع شرکتها حمایت می کند. این حق ماست.”

هنگامی که رهبری لیگ شمال پس از بالاگرفتن رسوایی ها از امبرتو بوسی به روبرتو مارونی واگذار شد، آقای مارونی بر این نکته تاکید کرد که جنوب ایتالیا بار زیادی را بر شمال ثروتمند و مرفه تحمیل کرده است.