خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مشتریان بانک ها، قربانی رسوایی بارکلیز در بریتانیا

نظرها
مشتریان بانک ها، قربانی رسوایی بارکلیز در بریتانیا
اندازه متن Aa Aa

زیان ناشی از دست کاری در نرخ بهره بانکی یا لایبور توسط بانک بارکلیز، تنها به شبکه بانکی بریتانیامحدود نمی شود. بسیاری از شرکت ها نیز به خاطر اعتماد به بانک های طرف معامله خود، درگیر پرداخت جریمه مربوط به این جنجال شده اند.

مایک لوید یکی از شرکای موسس دوازده پاب زنجیره ای در جنوب انگلستان که خود را قربانی این رسوایی می داند می گوید:

“مبلغ جریمه بیش از سیصد هزار پوند در سال است که بیش از سه سال نیز ادامه خواهد داشت. در حقیقت این جنجال برای ما بیش از یک میلیون پوند هزینه داشته است.”

اما به جز بارکلیز به عنوان بانی این رسوایی، برخی بانک ها و افراد دیگر نیز در این رسوایی شرکت داشته اند.

مروین کینگ رئیس بانک انگلستان که در حقیقت بانک مرکزی بریتانیاست می گوید:

“بسیاری از مردم که امروزه در بانک های بریتانیا مشغول کار سخت و شرافتمندانه اند، حس می کنند که توسط روسا و برخی همکارانشان آسیب دیده اند. امیدی که من دارم اینست که اکنون دیگر هرکس می داند که در شبکه خدمات بانکی بریتانیا کارهای بسیار خطایی صورت گرفته و ما نیاز داریم که آنها را تصحیح کنیم.”

انتقاد شرکت های درگیر در این رسوایی بر این مسئله متمرکز است که بانک ها آنها را در جریان عواقب پایین نگهداشتن نرخ بهره قرار نداده اند.