خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کلوپ های برلین و افزایش هزینه حق پخش موسیقی

کلوپ های برلین و افزایش هزینه حق پخش موسیقی
اندازه متن Aa Aa

تصمیم به افزایش هزینه حق پخش موسیقی در کلوپ های شبانه برلین پایتخت آلمان، پویایی آنها را تهدید می کند.

در اعتراض به افزایش هزینه پخش موسیقی، مسئولان صنعت گردشگری برلین هشدار دادند و بیش از دو هزار کلوپ شنبه گذشته پنج دقیقه سکوت را جایگزین موسیقی و آواز کردند.

بسیاری با این تصمیم مخالفند و آن را نه تنها باعث به خاموشی گراییدن کلوپ های شبانه برلین بکله نابودی موزیک الکتروی آلمان می دانند.

خطر دیگر این افزایش هزینه افزایش کلوپ های غیرقانونی و زیرزمینی در برلین است.

اما آیا محدودیت قانونی و افزایش هزینه ها می تواند در نهایت در نبرد محدودیت زایی و نیاز آدمی به موسیقی پیروز میدان شود؟