خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نارضایتی از انتخابات در شرق لیبی

نظرها
نارضایتی از انتخابات در شرق لیبی
اندازه متن Aa Aa

مردم لیبی در روز شنبه (7 ژوئیه – 17 تیر) انتخاباتی تاریخی به پای صندوقهای رای رفتند.

در این انتخابات که از آن به عنوان اولین انتخابات آزاد در شصت سال گذشته یاد می شود، دویست عضو مجلس موقت برگزیده می شوند. وظیفه اصلی این مجلس انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه دولت است.

همانند تونس و مصر نامزدهای اسلامگرا در لیبی هم بخت بیشتری برای پیروزی دارند.

همزمان با آغاز رای گیری ناآرامیهایی هم از شهرهای مختلف گزارش شده است.

در طرابلس، پوسترهای تبلیغاتی شماری از نامزدها تخریب شده است. شورشیان سابق مستقر در شرق، در کار مخازن نفت در بریقه، راس لانوف و چند شهر دیگر اختلال ایجاد کرده اند.

مردم ساکن شرق لیبی از جمله بن غازی که آغازگر اعتراضها علیه معمر قذافی بودند از نحوه تقسیم کرسیهای مجلس راضی نیستند.

شورای ملی انتقالی که قرار است قدرت را واگذار کند از دویست کرسی مجلس موقت، 60 کرسی را به شرق و 100 کرسی را به شهرهای غربی اختصاص داده است. 40 نماینده هم از جنوب حضور خواهند داشت.

به گفته شورای ملی انتقالی یک کمیته 60 نفره که در انتخابات دیگری اعضای آن انتخاب می شوند، قانون اساسی جدید لیبی را تدوین خواهد کرد.