خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رئیس جمهوری رومانی رای عدم اعتماد گرفت

نظرها
رئیس جمهوری رومانی رای عدم اعتماد گرفت
اندازه متن Aa Aa

پارلمان رومانی با رای عدم اعتماد به رئیس جمهوری این کشور، او را به مدت سی روز از کار معلق کرد.

به این ترتیب مردم رومانی باید در یک همه پرسی به ادامه کار یا برکناری ترایان باسسکو رای بدهند.

مخالفان، آقای باسسکو را متهم کرده اند که با پافراگذاشتن از اختیارات خود در کار دولت تحت مدیریت نخست وزیر دخالت کرده است.

256 نماینده از 372 نماینده پارلمان با حمایت ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی به طرح عدم اعتماد رئیس جمهوری رای دادند.

این رای نمایندگان جنگ قدرت بین رئیس جمهوری و نخست وزیر رومانی را بار دیگر برجسته کرده است.

رئیس جمهوری رومانی به دنبال کنار زدن ویکتور پونتا، نخست وزیر این کشور به دلیل اتهامات وارد شده به او در زمینه سرقت ادبی در رساله دکترایش است.